Ku pamięci, ku czci

pomnik upamietnienieZarówno dla bohaterów jak i zwykłych ludzi, dla świata przeciętnych, ale wyjątkowych dla jednostek: rodziców, przyjaciół, krewnych. Mając świadomość straty, odnajduje się to wszystko, co stało się indywidualnym, społecznym, czy wręcz narodowym udziałem. Rodzi się wówczas potrzeba upamiętnienia, uwiecznienia dla potomnych i rzeczywistego ukazania otoczeniu, jak ważną i wielką była dana osoba. Najczęściej w takiej sytuacji, stawia się pomniki, których rodzaj, wielkość i typ zależą od rangi tego, komu zostają postawione. Pomnik, to zazwyczaj miejsce poświęcone konkretnej osobie czy wielkiemu wydarzeniu o olbrzymim znaczeniu społecznym. Mianem tym określa się zarówno niewielkie budowle nagrobne, świadczące o szacunku dla bliskiego zmarłego, jak i wielkie, monumentalne posągi, czy obeliski, wzniesione ku czci najznamienitszych osobistości. Niezależnie jednak od rozmiarów i formy, zawsze mają za zadanie zmaterializować pozytywne uczucia, jakimi darzy się tego, komu stawiany jest pomnik, a także symbolizować wdzięczność, szacunek, uznanie i pamięć, która jak ów pomnik, ma przetrwać pokolenia.

Ludzie ludziom gotują ten los

ludzie ludzia losJedną z najczęstszych przyczyn utraty ludzkiego życia jest… sam człowiek. Tak. Od zarania dziejów rzesze ludzi pozbawiają się wzajemnie życia. Zabójstwa, pobicia, gwałty, masowe mordy, to tylko przykłady tego, co potrafi człowiek. Nie trzeba być wybitnym historykiem, aby przekonać się jak wiele ludzkich unicestwień dokonanych zostało przez samych ludzi. Co więcej, historia się powtarza, cały czas, nieubłaganie. Świat, rozwój nauk i ogólny postęp w przy nieodpowiednim wykorzystaniu mogą doprowadzić do zagłady naszego istnienia. Broń palna, broń atomowa czy broń biologiczna stanowią poważne zagrożenie. Paradoksalnie, świat ludzki wytwarza to, co może go zniszczyć. A historia tworzy się dalej. Wojna w Afganistanie. Codzienne strzelaniny. Morderstwa. Zabójstwa. Napady. Śmiertelne pobicia. Pchnięcia nożem. Mafijne porachunki. Wojny gangów. Nielegalne walki i usuwaki. Przykładów jest mnóstwo. Na całym świecie, w każdej sekundzie, jeden człowiek decyduje o życiu drugiego człowieka lub ludzi. Świat pracuje nad wynalezieniem broni, która nieoczekiwanie zadecyduje o jego końcu.