Czy istnieje czyściec?

czysciecDla mnie osobiście idea istnienia takiego miejsca jak czyściec jest jednocześnie smutna i pocieszająca zarazem. Czyściec jest kwintesencją wszystkiego, co w religii chrześcijańskiej jest złe i dobre. Miejscem spotkania, szarą strefą. Z jednej strony sama idea sądu ostatecznego, na którym zostaniemy rozliczeni z całego naszego życia, wszystkich wyborów których dokonaliśmy, nawet z myśli jakie mieliśmy i to według jakiegoś z góry ustalonego, nie do końca precyzyjnego wzorca wartości którego wcale możemy nie podzielać odrzuca mnie. A już przekonanie że istnieje jakaś szczególna grupa ludzi którym objawiono ten wzorzec i mają oni moc wyznaczania tego, co jest dobre a co złe wydaje mi się fundamentalnie niewłaściwa. Jeszcze bardziej podejrzana wydaje mi się sytuacja w której ta uprzywilejowana grupa może niemal dosłownie handlować tym tak cennym zbawieniem. Z drugiej strony idea czyśćca, bądź przekonanie o jego istnieniu, niesie ze sobą pociechę. Oznacza bowiem, że ten arbitralny sąd który ma się nad nami odbyć nie musi być jednak tak ostateczny jak ma to miejsce w innych religiach (od starożytnego Egiptu poczynając a na islamie kończąc). Wskazuje na istnienie wątpliwości w ocenach, zrozumienie dla skomplikowania ludzkiej natury. W końcu kto jest tak naprawdę, w pełni dobry bądź całkowicie zły?

Prawo pogrzebowe

pogrzeWiększość firm pogrzebowych to uczciwi przedsiębiorcy, niestety są tacy, którzy próbują zarobić na niewinnych ludziach opłakujących stratę najbliższych – zawyżają ceny usług i trumien, stosują nieuczciwą konkurencję dla zwiększenia własnych zysków. W Polsce przedsiębiorcy próbujący zapobiegać takim nadużyciom mają niewielkie możliwości, jeśli chcą działać na własną rękę. Ponieważ żaden z przedstawicieli usług pogrzebowych nie zasiada na ławach sejmowych, trudno im mieć wpływ na ewentualne zmiany w prawie pogrzebowym, które przyczyniłyby się do poprawy sytuacji zarówno dla domów pogrzebowych, jak i ich klientów. Na szczęście działa w Polsce Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowych oraz Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych, które mogą w ważnych sprawach zdziałać o wiele więcej. Dzięki nim udało się w ostatnim czasie między innymi znieść wymóg uzyskiwania pozwolenia na przewożenie zwłok powyżej 60 km. Doprowadzili też do zmian w przepisach dotyczących martwo urodzonych dzieci. Od teraz takie przypadki są traktowane jak każdy zgon, a rodzinie przysługuje z tej racji zasiłek, oraz wystawiane jest świadectwo zgonu.

Procesy myślowe

aniolW dzisiejszych czasach ludzie są tak zajęci sprawami codziennymi i tak zabiegani że zamykają się na wszystkie subtelniejsze bodźce a pozwalają docierać tylko tym najsilniejszym. Naukowcy udowodnili że w praktyce nie mamy dostępu nawet do własnego procesu rozumowania i podejmowania decyzji. Jeśli uważamy że wiemy dlaczego zdecydowaliśmy się na tę opcję a nie inną to tylko z powodu racjonalizacji poczynionych przez naszą świadomość dla naszego komfortu. Z podobnego powodu często bardzo trafne są decyzje podejmowane „intuicyjnie” a więc bez tracenia czasu na świadome procesy myślowe skoro nieświadomie i tak już przetworzyliśmy wszystkie potrzebne dane. Do dziś niewytłumaczalne pozostają też więzi między bliźniętami jednojajowymi. W tym kontekście, gdy uświadomimy sobie jak wielkim uczuciem zwierzęta potrafią obdarzyć swoich opiekunów, nie powinno aż tak dziwić ich wyczulenie na najdrobniejsze sygnały – zarówno te, które wysyłamy nieświadomie – np. Szykując się do wyjścia za domu, jak i te o których istnieniu i naturze możemy jedynie spekulować.

Regulacja usług pogrzebowych

firmaJak ustrzec się przed nieuczciwymi praktykami sprzedawcy wobec klienta. Każda działalność gospodarcza w Polsce podlega regulacja, regulacje dotyczą również usług pogrzebowych. Ponieważ zakup trumien czy urn oraz usług pogrzebowych podlega prawu sprzedaży tak samo jak każdy inny produkt czy usługa, wszelkie roszczenia związane z ewentualnym zawyżaniem cen przez przedsiębiorcę pogrzebowego lub nieuczciwe traktowanie można zgłaszać do rzecznika praw konsumenta, działającego na terenie każdego miasta z ramienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Praw Konsumentów. W razie jakichkolwiek problemów można zgłosić też wniosek o przyznanie rękojmi za poniesione straty, również jeśli jakość usługi odbiega od wcześniejszych ustaleń między stronami, tj. między kupującym a sprzedającym. Aby uniknąć problemu nieuczciwych cen, przede wszystkim warto wybrać się do kilku domów pogrzebowych by porównać ceny. W końcu pogrzeb i pochówek to duży wydatek, więc powinniśmy zrobić wszystko, by oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu.

Teorie dotyczące życia pośmiertnego

cmentarzGdzie więc wylądujemy po zakończeniu doczesnego życia? To zależy od tego, jakimi ludźmi jesteśmy. Pod uwagę brane będą trzy sfery opisujące nasz profil. Sattva – sfera czystości człowieka i wiedzy, jaką zdołał on posiąść w trakcie swojego życia. Raja – sfera wszelkich działań i wyzwań podejmowanych przez człowieka, a także realizowane przez niego pasje, aspiracje i marzenia. Tama – sfera określająca pewien niedobór, brak inicjatyw, brak działania, a także brak opanowanej wiedzy i ignorancję w stosunku do świata.

Ponadto, podczas doboru pośmiertnego poziomu życia, znaczenie będą mieć także inne czynniki.

1.Popełnione grzechy.

2.Potrzeba bądź uczucie zemsty.

3.Niezaspokojone potrzeby i żądze.

4.Egoizm.

5.Materializm.

6.Duchowość.

7.Wewnętrzne przekonania.

To, co ciekawe jest w tej teorii to wszechstronność pewnego rodzaju badania człowieka. Analizie podlegają rozmaite cechy osobowości, doświadczenia, wiedza, styl życia, osiągnięcia, postawy, wszystko, co miało związek ze zdolnością człowieka do samodzielnego poprowadzenia życia. Ta, jak i każda teoria, ma wiele niewiadomych, pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Nie mniej jednak, podkreśla, również podobnie do innych teorii, nieśmiertelność duszy
i znaczenie życia ziemskiego.

Śmierć bliskich

smierc bliskichŚmierć bliskich to niewątpliwie przykre doświadczenie, stanowiące ogromne obciążenie emocjonalne dla tych, którzy zostali. Jednak nie dość, że musimy się zmagać ze smutkiem i żalem po utracie członka rodziny czy przyjaciela, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze stres związany z koniecznością podjęcia wielu decyzji dotyczących pogrzebu, a także kwestii spadkowych, licznych spraw urzędowych, podziału majątku, a nierzadko też długów czy innych obciążeń. Czasem, zwłaszcza kiedy mowa o osobach starszych lub ciężko chorych, niektóre z tych decyzji zostały podjęte wcześniej. Najczęściej jednak ten ciężar spoczywa na barkach najbliższych. Ponadto, na wszystkie te ważne decyzje, zwłaszcza dotyczące pochówku, nie ma zbyt wiele czasu. Musimy się wtedy zorientować w ofertach różnych domów pogrzebowych, dowiedzieć o warunkach przyznania zasiłku, możliwościach pochówku na lokalnych cmentarzach, czy wreszcie zdecydować o rodzaju ceremonii. Wszystkie te decyzje podejmujemy w bardzo złym dla nas samych okresie, kiedy z powodu smutku i żalu jesteśmy bardziej wrażliwi, ale też bardziej podatni na oszustwa ze strony innych.

Co nas czeka po śmierci?

po smierciKtóż z nas nie zadawał sobie tego pytania. Co stanie się po śmierci? Czy czeka nas jakieś nowe życie? Jeśli tak, to jakie i gdzie? Jeśli nie, to co się z nami stanie? Czy tak po prostu przestaniemy żyć? Każdy zadaje obie pytania dotyczące końca obecnego życia. A co z odpowiedziami? Odpowiedzi i teorii jest wiele. Ideą łączącą większość religii i wyznawanych prawd, jest niezaprzeczalny fakt nieśmiertelności człowieka w sensie duchowym. Oznacza to wiarę, w to, że po śmierci ciała, dusza ludzka żyje dalej i staje się nowym bytem fizycznym. Resztę określają poszczególne wierzenia. Według jednej z teorii, to co czeka ludzi po śmierci zależne jest od tego, w jaki sposób wiedliśmy nasze dotychczasowe życie. Pod uwagę brane będą wszelkie sfery naszego człowieczeństwa, począwszy od usposobienia i mentalności, aż po zdolności intelektualne. Co więcej, teoria ta zakłada istnienie różnych poziomów świata pośmiertnego. Jest ich czternaście, siedem poziomów pozytywnych, symbolizujących niebo, i siedem poziomów negatywnych symbolizujących piekło.