Śmierć bliskich

smierc bliskichŚmierć bliskich to niewątpliwie przykre doświadczenie, stanowiące ogromne obciążenie emocjonalne dla tych, którzy zostali. Jednak nie dość, że musimy się zmagać ze smutkiem i żalem po utracie członka rodziny czy przyjaciela, do tego wszystkiego dochodzi jeszcze stres związany z koniecznością podjęcia wielu decyzji dotyczących pogrzebu, a także kwestii spadkowych, licznych spraw urzędowych, podziału majątku, a nierzadko też długów czy innych obciążeń. Czasem, zwłaszcza kiedy mowa o osobach starszych lub ciężko chorych, niektóre z tych decyzji zostały podjęte wcześniej. Najczęściej jednak ten ciężar spoczywa na barkach najbliższych. Ponadto, na wszystkie te ważne decyzje, zwłaszcza dotyczące pochówku, nie ma zbyt wiele czasu. Musimy się wtedy zorientować w ofertach różnych domów pogrzebowych, dowiedzieć o warunkach przyznania zasiłku, możliwościach pochówku na lokalnych cmentarzach, czy wreszcie zdecydować o rodzaju ceremonii. Wszystkie te decyzje podejmujemy w bardzo złym dla nas samych okresie, kiedy z powodu smutku i żalu jesteśmy bardziej wrażliwi, ale też bardziej podatni na oszustwa ze strony innych.

Co nas czeka po śmierci?

po smierciKtóż z nas nie zadawał sobie tego pytania. Co stanie się po śmierci? Czy czeka nas jakieś nowe życie? Jeśli tak, to jakie i gdzie? Jeśli nie, to co się z nami stanie? Czy tak po prostu przestaniemy żyć? Każdy zadaje obie pytania dotyczące końca obecnego życia. A co z odpowiedziami? Odpowiedzi i teorii jest wiele. Ideą łączącą większość religii i wyznawanych prawd, jest niezaprzeczalny fakt nieśmiertelności człowieka w sensie duchowym. Oznacza to wiarę, w to, że po śmierci ciała, dusza ludzka żyje dalej i staje się nowym bytem fizycznym. Resztę określają poszczególne wierzenia. Według jednej z teorii, to co czeka ludzi po śmierci zależne jest od tego, w jaki sposób wiedliśmy nasze dotychczasowe życie. Pod uwagę brane będą wszelkie sfery naszego człowieczeństwa, począwszy od usposobienia i mentalności, aż po zdolności intelektualne. Co więcej, teoria ta zakłada istnienie różnych poziomów świata pośmiertnego. Jest ich czternaście, siedem poziomów pozytywnych, symbolizujących niebo, i siedem poziomów negatywnych symbolizujących piekło.