Religie a transplantacja

transplantacjaKościół katolicki, mimo całemu tradycjonalizmowi popiera ideę transplantacji. Uważa ją za szczególny dar miłosierdzia w stosunku do bliźniego. Również ojciec święty Jan Paweł II wyraził pozytywną opinię na ten temat. W swoim przemówieniu na I Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia na rzecz Wspólnoty Narządów stwierdził, że powinien nam przysporzyć radości fakt, iż wielu chorych, których czekała śmierć dzięki nam mogą cieszyć się mniejszą lub większą poprawą standardu życia. Metropolita lubelski, arcybiskup Józef Życiński już w 2005 roku przekonywał z ambony, że przekazanie organów nie jest grzechem, lecz wręcz przeciwnie – dobrym uczynkiem, ostatnim jaki możemy spełnić. Z drugiej strony wiele religii jest niechętnie nastawionych na przekazywanie organów swoich wyznawców. Islam co prawda nie wprowadza zakazu, ale stawia pewne warunki, a przeszczep od osoby zmarłej dozwolony jest tylko w szczególnych przypadkach. Judaizm również dopuszcza transplantację, lecz opinie autorytetów w tej sprawie są podzielone. Niektórzy uważają donację organów za czyn chwalebny, inni za uderzający w integralność ciała po zmartwychwstaniu. Świadkowie Jehowy do lat 80 uważali transplantację  za czyn nieetyczny. Teraz decyzję w tej sprawie pozostawiono każdemu wierzącemu. Zabrania się jednak transfuzji krwi.