Ku pamięci, ku czci

pomnik upamietnienieZarówno dla bohaterów jak i zwykłych ludzi, dla świata przeciętnych, ale wyjątkowych dla jednostek: rodziców, przyjaciół, krewnych. Mając świadomość straty, odnajduje się to wszystko, co stało się indywidualnym, społecznym, czy wręcz narodowym udziałem. Rodzi się wówczas potrzeba upamiętnienia, uwiecznienia dla potomnych i rzeczywistego ukazania otoczeniu, jak ważną i wielką była dana osoba. Najczęściej w takiej sytuacji, stawia się pomniki, których rodzaj, wielkość i typ zależą od rangi tego, komu zostają postawione. Pomnik, to zazwyczaj miejsce poświęcone konkretnej osobie czy wielkiemu wydarzeniu o olbrzymim znaczeniu społecznym. Mianem tym określa się zarówno niewielkie budowle nagrobne, świadczące o szacunku dla bliskiego zmarłego, jak i wielkie, monumentalne posągi, czy obeliski, wzniesione ku czci najznamienitszych osobistości. Niezależnie jednak od rozmiarów i formy, zawsze mają za zadanie zmaterializować pozytywne uczucia, jakimi darzy się tego, komu stawiany jest pomnik, a także symbolizować wdzięczność, szacunek, uznanie i pamięć, która jak ów pomnik, ma przetrwać pokolenia.

Wielkie wzniesienia, dla wielkich ludzi

wzniesienia pomnikiZwykło się mawiać, że aby coś docenić, trzeba to stracić. Wiele w tym powiedzeniu prawdy i wydaje się ono odnosić do bardzo wielu kwestii. Bohaterów, ludzi wielkich, światłych, wybitnych, docenia się najczęściej wówczas, gdy odchodzą, a czasem nawet, znacznie później. Istnieje wiele sposobów, by wyrazić cześć i pamięć. Można ograniczyć się do słów, ale że te, zwykle są ulotne i ubogie, bardzo często sięga się po coś trwalszego, większego i bardziej podniosłego. Zasłużonym, stawia się więc pomniki, symbole wiecznej chwały i zasług. Są one zazwyczaj nagrodą pośmiertną, niemniej o ogromnej wadze i niebagatelnym znaczeniu. Pomnikom słów nie trzeba, choć bywa, że dopełnia się je kilkoma wzniosłymi wersami. Same w sobie bowiem są wyjątkowym i namacalnym dowodem wielkości tego, komu zostały postawione. Najczęściej nie zwracają szczególnej uwagi wciąż zabieganych przechodniów, nie walczą o chociaż jedno spojrzenie tak jak krzykliwe bilbordy reklamowe. Najczęściej stanowią element krajobrazu i miejsce chwilowego postoju dla ptaków. Tak to właśnie one – zapomniane pomniki. Któż z nas przemierzając codziennie tą samą drogę do pracy czy do szkoły zwraca na nie uwagę? Warto czasem zatrzymać się i zastanowić dlaczego i co symbolizuje powstała rzeźba. Być może jest upamiętania jakieś ważne wydarzenie będące elementem naszej historii.