Generator śmierci

smiercKażdą stronę tego typu stworzono tak, że sprawia wrażenie owianej aurą tajemniczości. Grafika prawie w każdym przypadku dopasowana jest do tematyki, a więc zobaczymy śmierć z kosą, grób, tykający zegar, który odmierza sekundy życia, trupią czaszkę a nawet nieboszczyka. Wszystko odbywa się najczęściej na czarnym tle. Na nieco bardziej rozbudowanych i dopracowanych stronach zamieszczono np. cytaty i definicje dotyczące śmierci a także jej plastyczne przedstawienia i wizerunki w kulturze. Gdzieniegdzie występują też statystki dotyczące długości życia w poszczególnych krajach ( np. Singapur 83 lata; Polska 75 lat; Kongo 57). Czasem trafimy też na czarny humor. Generator śmierci podaje dane z dokładnością do minut lub sekund. Jednocześnie oferuje wybór wariantu realistycznego, optymistycznego i pesymistycznego. Warto dodać ,że różne wersje tych przeliczników obliczają nam różne dane. Niektóre z nich są też w stanie określić przybliżony rodzaj śmierci , wyświetlając hasła typu: samobójstwo, elektryczność, mróz.

Internetowe wróżby

zegarZegar śmierci to internetowa wróżba. Polega na przeliczeniu i wskazaniu daty śmierci zainteresowanej osoby. Istnieje bardzo dużo stron, które oferują poznanie prawdy, na temat ilości czasu, który każdemu indywidualnie pozostał. Panuje opinia, że zegary śmierci są sieciowym fenomenem. Rzeczywiście- wielu internautów z nich korzysta , będąc zwabionymi przez chwytliwe hasła typu: „Dowiedz się kiedy umrzesz.”. Czy ktoś wierzy w odpowiedź? Strach przed śmiercią , poza lękiem przed nicością, wynika również z niewiedzy i obawy przed zaskoczeniem. Na co dzień nie myślimy o tym, jak długo będziemy jeszcze żyli, bo to hamowałoby jakąkolwiek aktywność. Potencjalna możliwość bliskiego końca jest przerażająca i nie do zniesienia. Nieuchronność śmierci określa jednak ludzkie poczucie istnienia, bo odsłania wartość i doskonałość życia. Heidegger twierdził, że „życie jest byciem ku śmierci, wybieganiem ku niej”. Ta prawda nie towarzyszy jednak większości ludzi na co dzień, bo owa świadomość może wywoływać zwątpienie w sens doczesnych działań. Przyszłość motywuje do życia.

Co nas czeka po śmierci?

po smierciKtóż z nas nie zadawał sobie tego pytania. Co stanie się po śmierci? Czy czeka nas jakieś nowe życie? Jeśli tak, to jakie i gdzie? Jeśli nie, to co się z nami stanie? Czy tak po prostu przestaniemy żyć? Każdy zadaje obie pytania dotyczące końca obecnego życia. A co z odpowiedziami? Odpowiedzi i teorii jest wiele. Ideą łączącą większość religii i wyznawanych prawd, jest niezaprzeczalny fakt nieśmiertelności człowieka w sensie duchowym. Oznacza to wiarę, w to, że po śmierci ciała, dusza ludzka żyje dalej i staje się nowym bytem fizycznym. Resztę określają poszczególne wierzenia. Według jednej z teorii, to co czeka ludzi po śmierci zależne jest od tego, w jaki sposób wiedliśmy nasze dotychczasowe życie. Pod uwagę brane będą wszelkie sfery naszego człowieczeństwa, począwszy od usposobienia i mentalności, aż po zdolności intelektualne. Co więcej, teoria ta zakłada istnienie różnych poziomów świata pośmiertnego. Jest ich czternaście, siedem poziomów pozytywnych, symbolizujących niebo, i siedem poziomów negatywnych symbolizujących piekło.