Ku pamięci, ku czci

pomnik upamietnienieZarówno dla bohaterów jak i zwykłych ludzi, dla świata przeciętnych, ale wyjątkowych dla jednostek: rodziców, przyjaciół, krewnych. Mając świadomość straty, odnajduje się to wszystko, co stało się indywidualnym, społecznym, czy wręcz narodowym udziałem. Rodzi się wówczas potrzeba upamiętnienia, uwiecznienia dla potomnych i rzeczywistego ukazania otoczeniu, jak ważną i wielką była dana osoba. Najczęściej w takiej sytuacji, stawia się pomniki, których rodzaj, wielkość i typ zależą od rangi tego, komu zostają postawione. Pomnik, to zazwyczaj miejsce poświęcone konkretnej osobie czy wielkiemu wydarzeniu o olbrzymim znaczeniu społecznym. Mianem tym określa się zarówno niewielkie budowle nagrobne, świadczące o szacunku dla bliskiego zmarłego, jak i wielkie, monumentalne posągi, czy obeliski, wzniesione ku czci najznamienitszych osobistości. Niezależnie jednak od rozmiarów i formy, zawsze mają za zadanie zmaterializować pozytywne uczucia, jakimi darzy się tego, komu stawiany jest pomnik, a także symbolizować wdzięczność, szacunek, uznanie i pamięć, która jak ów pomnik, ma przetrwać pokolenia.