Wielkie wzniesienia, dla wielkich ludzi

wzniesienia pomnikiZwykło się mawiać, że aby coś docenić, trzeba to stracić. Wiele w tym powiedzeniu prawdy i wydaje się ono odnosić do bardzo wielu kwestii. Bohaterów, ludzi wielkich, światłych, wybitnych, docenia się najczęściej wówczas, gdy odchodzą, a czasem nawet, znacznie później. Istnieje wiele sposobów, by wyrazić cześć i pamięć. Można ograniczyć się do słów, ale że te, zwykle są ulotne i ubogie, bardzo często sięga się po coś trwalszego, większego i bardziej podniosłego. Zasłużonym, stawia się więc pomniki, symbole wiecznej chwały i zasług. Są one zazwyczaj nagrodą pośmiertną, niemniej o ogromnej wadze i niebagatelnym znaczeniu. Pomnikom słów nie trzeba, choć bywa, że dopełnia się je kilkoma wzniosłymi wersami. Same w sobie bowiem są wyjątkowym i namacalnym dowodem wielkości tego, komu zostały postawione. Najczęściej nie zwracają szczególnej uwagi wciąż zabieganych przechodniów, nie walczą o chociaż jedno spojrzenie tak jak krzykliwe bilbordy reklamowe. Najczęściej stanowią element krajobrazu i miejsce chwilowego postoju dla ptaków. Tak to właśnie one – zapomniane pomniki. Któż z nas przemierzając codziennie tą samą drogę do pracy czy do szkoły zwraca na nie uwagę? Warto czasem zatrzymać się i zastanowić dlaczego i co symbolizuje powstała rzeźba. Być może jest upamiętania jakieś ważne wydarzenie będące elementem naszej historii.